Vaststellingsovereenkomsten

Bij verschil van mening over ieders rechten en plichten is het veelal goed mogelijk om in onderling overleg tot een verdedigbare en bevredigende oplossing te komen. De inzet van een mediator kan hierbij van doorslaggevende betekenis zijn.

JAGIE ADVIES heeft reeds menig meningsverschil tot een goede oplossing gebracht. Hoewel ingeschakeld door een van de partijen, staat de oprechtheid van JAGIE ADVIES om tot een voor alle partijen goede, juridisch juiste en praktisch werkbare oplossing te komen onomstotelijk vast.

© 2020 JAGIE ADVIES Ontwikkeld door Webcart