Mandeligheden en andere beheervormen

‘Mandeligheden’ is een woord dat dateert uit vroegere jaren, maar actueler is dan ooit. Steeds meer complexen worden verrijkt met gemeenschappelijke (buiten)ruimten, zoals een binnenterrein, een waterpartij en/of andere bestemmingen van dien aard.

Behalve een eigendomsrecht, dat exact dient te worden omschreven, moet ook over het gebruik en de exploitatie en het beheer van deze ruimten een en ander goed geregeld worden. Wat bijvoorbeeld te denken van onder meer verlichting van een binnenterrein en/of een fontein in een waterpartij, waarvoor contracten met een nutsbedrijf moeten worden afgesloten?

JAGIE ADVIES zorgt voor sluitende overeenkomsten die recht doen aan de rechten en plichten van alle betrokkenen. Overeenkomsten, waar werkelijk geen speld tussen te krijgen is.

JAGIE ADVIES adviseert ook bij het oprichten en laten functioneren van de rechtspersoon (vereniging/stichting) die uitvoering geeft aan de mandeligheid (of andere beheervorm).

© 2021 JAGIE ADVIES Ontwikkeld door Webcart